โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2020

สีเสื้อผ้า ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2563 พร้อม เลขให้คุณ

รูปภาพ
  🎉 🎉 🎉 #ขอเชิญชวนร่วมบุญ ทอดผ้าป่าใหญ่ประจำปี วันที่ 18-20 ธันวาคม 2563 ผู้ที่ร่วมบุญ หรือ บอกบุญได้ถึงจำนวน 2,999 บาท จะได้รับพญานาคาธิบดีศรีสุทโธ เป็นสิริมงคล 1 องค์ ร่วมบุญได้ที่ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ (หลังตลาดรุ่งเจริญ สาธุประดิษฐ์33_ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม3) ถนนนนทรี แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. หรือโอนเงินผ่านทางธนาคาร ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 768-0-19292-8 ชื่อบัญชี “นายประเสริฐ คูร์พิพัฒน์ , น.ส. อธิญารัสย์ พงษ์ประภาชื่น , น.ส. นวสรณ์ ฤทธิ์ธนาทิพย์” ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ 096-296-4642, 092-372-4234, 02-681-2524 *********** วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑) ☀ #สำหรับกลางวัน 6.00-18.00 สัญลักษณ์ตัวเลข #เลขให้คุณ 3, 8 #เลขให้โทษ 7, 2 สีเสื้อผ้า สีให้คุณ กลางวัน 6.00-18.00 #สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ ชมพู ชมพูเลือดหมู ฟ้า #สีที่ให้โทษ คือ น้ำตาล น้ำเงิน ม่วง ขาว ครีม เหลือง 🌙 #สำหรับกลางคืน 18.00-6.00 สัญลักษณ์ตัวเลข #เลขให้คุณ 5, 8 #เลขให้โทษ 2, 7 สีเสื้อผ้า สีให้คุณ กลางคืน 18.00-6.00 #สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ ส้ม ชมพู ชมพูเลือดหมู #สีที่ให้

สีเสื้อผ้า ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2563 พร้อม เลขให้คุณ

รูปภาพ
🎉 🎉 🎉 #ขอเชิญชวนร่วมบุญ ทอดผ้าป่าใหญ่ประจำปี วันที่ 18-20 ธันวาคม 2563 ผู้ที่ร่วมบุญ หรือ บอกบุญได้ถึงจำนวน 2,999 บาท จะได้รับพญานาคาธิบดีศรีสุทโธ เป็นสิริมงคล 1 องค์ ร่วมบุญได้ที่ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ (หลังตลาดรุ่งเจริญ สาธุประดิษฐ์33_ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม3) ถนนนนทรี แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. หรือโอนเงินผ่านทางธนาคาร ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 768-0-19292-8 ชื่อบัญชี “นายประเสริฐ คูร์พิพัฒน์ , น.ส. อธิญารัสย์ พงษ์ประภาชื่น , น.ส. นวสรณ์ ฤทธิ์ธนาทิพย์” ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ 096-296-4642, 092-372-4234, 02-681-2524 *********** วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑) ☀ #สำหรับกลางวัน 6.00-18.00 สัญลักษณ์ตัวเลข #เลขให้คุณ 5, 2 #เลขให้โทษ 7, 3 สีเสื้อผ้า สีให้คุณ กลางวัน 6.00-18.00 #สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ ขาว ครีม เหลือง ส้ม #สีที่ให้โทษ คือ ดำ เทา น้ำตาล น้ำเงิน ม่วง 🌙 #สำหรับกลางคืน 18.00-6.00 สัญลักษณ์ตัวเลข #เลขให้คุณ 8, 2 #เลขให้โทษ 7, 1 สีเสื้อผ้า สีให้คุณ กลางคืน 18.00-6.00 #สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ ส้ม ขาว ครีม เหลือง #สีที่ให้โทษ คือ ทอง แด

สีเสื้อผ้า ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2563 พร้อม เลขให้คุณ

รูปภาพ
🎉 🎉 🎉 #ขอเชิญชวนร่วมบุญ ทอดผ้าป่าใหญ่ประจำปี วันที่ 18-20 ธันวาคม 2563 ผู้ที่ร่วมบุญ หรือ บอกบุญได้ถึงจำนวน 2,999 บาท จะได้รับพญานาคาธิบดีศรีสุทโธ เป็นสิริมงคล 1 องค์ ร่วมบุญได้ที่ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ (หลังตลาดรุ่งเจริญ สาธุประดิษฐ์33_ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม3) ถนนนนทรี แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. หรือโอนเงินผ่านทางธนาคาร ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 768-0-19292-8 ชื่อบัญชี “นายประเสริฐ คูร์พิพัฒน์ , น.ส. อธิญารัสย์ พงษ์ประภาชื่น , น.ส. นวสรณ์ ฤทธิ์ธนาทิพย์” ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ 096-296-4642, 092-372-4234, 02-681-2524 *********** วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑) ☀ #สำหรับกลางวัน 6.00-18.00 สัญลักษณ์ตัวเลข #เลขให้คุณ 2, 8 #เลขให้โทษ 5, 1 สีเสื้อผ้า สีให้คุณ กลางวัน 6.00-18.00 #สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ ขาว ครีม เหลือง ดำ เทา #สีที่ให้โทษ คือ น้ำตาล น้ำเงิน ม่วง ส้ม 🌙 #สำหรับกลางคืน 18.00-6.00 สัญลักษณ์ตัวเลข #เลขให้คุณ 3, 2 #เลขให้โทษ 7, 5 สีเสื้อผ้า สีให้คุณ กลางคืน 18.00-6.00 #สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ ดำ เทา ชมพู ชมพูเลือดหมู #สีที่ให้โทษ คือ

สีเสื้อผ้า ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2563 พร้อม เลขให้คุณ

รูปภาพ
🎉 🎉 🎉 #ขอเชิญชวนร่วมบุญ ทอดผ้าป่าใหญ่ประจำปี วันที่ 18-20 ธันวาคม 2563 ผู้ที่ร่วมบุญ หรือ บอกบุญได้ถึงจำนวน 2,999 บาท จะได้รับพญานาคาธิบดีศรีสุทโธ เป็นสิริมงคล 1 องค์ ร่วมบุญได้ที่ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ (หลังตลาดรุ่งเจริญ สาธุประดิษฐ์33_ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม3) ถนนนนทรี แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. หรือโอนเงินผ่านทางธนาคาร ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 768-0-19292-8 ชื่อบัญชี “นายประเสริฐ คูร์พิพัฒน์ , น.ส. อธิญารัสย์ พงษ์ประภาชื่น , น.ส. นวสรณ์ ฤทธิ์ธนาทิพย์” ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ 096-296-4642, 092-372-4234, 02-681-2524 *********** วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑) ☀ #สำหรับกลางวัน 6.00-18.00 สัญลักษณ์ตัวเลข #เลขให้คุณ 6, 8 #เลขให้โทษ 2, 7 สีเสื้อผ้า สีให้คุณ กลางวัน 6.00-18.00 #สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ ฟ้า ดำ เทา #สีที่ให้โทษ คือ ขาว ครีม เหลือง เขียว 🌙 #สำหรับกลางคืน 18.00-6.00 สัญลักษณ์ตัวเลข #เลขให้คุณ 5, 3 #เลขให้โทษ 8, 4 สีเสื้อผ้า สีให้คุณ กลางคืน 18.00-6.00 #สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ ดำ เทา ส้ม #สีที่ให้โทษ คือ เขียว น้ำตาล น้ำเงิน ม่วง สนใจ