บทความ

สีเสื้อผ้า ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2564 พร้อม เลขให้คุณ

รูปภาพ
🎉🎉🎉#ขอเชิญชวนไหว้ครูฯสมัครเรียน กสิณกรรมฐาน ศาสตร์พยากรณ์ต่างๆมากมาย เรียนฟรี! ได้ที่ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ_สาธุประดิษฐ์33 เรียนฟรี และ ดีด้วย มีจริง ที่นี่จร้าาาา!!!!! ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ 096-296-4642, 092-372-4234, 02-681-2524 *********** วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (แรม ๖ ค่ำ เดือน ๘) ☀#สำหรับกลางวัน 6.00-18.00  สัญลักษณ์ตัวเลข #เลขให้คุณ 5, 8 #เลขให้โทษ 7, 2 สีเสื้อผ้า สีให้คุณ กลางวัน 6.00-18.00 #สีที่ให้คุณ คือ ส้ม ดำ เทา #สีที่ให้โทษ คือ น้ำตาล น้ำเงิน ม่วง ขาว ครีม เหลือง 🌙#สำหรับกลางคืน 18.00-6.00  สัญลักษณ์ตัวเลข #เลขให้คุณ 5, 8 #เลขให้โทษ 3, 2 สีเสื้อผ้า สีให้คุณ กลางคืน 18.00-6.00 #สีที่ให้คุณ คือ ส้ม ดำ เทา #สีที่ให้โทษ คือ ชมพู ชมพูเลือดหมู ฟ้า สนใจติดต่อ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ Facebook: ครูสอนกรรมฐาน Line: @srisuwankhomkhum www.suwankhomkhum.com 02-681-2524, 092-372-4234  

สีเสื้อผ้า ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564 พร้อม เลขให้คุณ

รูปภาพ
 🎉🎉🎉#ขอเชิญชวนไหว้ครูฯสมัครเรียน กสิณกรรมฐาน ศาสตร์พยากรณ์ต่างๆมากมาย เรียนฟรี! ได้ที่ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ_สาธุประดิษฐ์33 เรียนฟรี และ ดีด้วย มีจริง ที่นี่จร้าาาา!!!!! ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ 096-296-4642, 092-372-4234, 02-681-2524 *********** วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (แรม ๕ ค่ำ เดือน ๘) ☀#สำหรับกลางวัน 6.00-18.00  สัญลักษณ์ตัวเลข #เลขให้คุณ 8, 4 #เลขให้โทษ 2, 5 สีเสื้อผ้า สีให้คุณ กลางวัน 6.00-18.00 #สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ เขียว ชมพู ชมพูเลือดหมู #สีที่ให้โทษ คือ ขาว ครีม เหลือง ส้ม 🌙#สำหรับกลางคืน 18.00-6.00  สัญลักษณ์ตัวเลข #เลขให้คุณ 4, 5 #เลขให้โทษ 7, 8 สีเสื้อผ้า สีให้คุณ กลางคืน 18.00-6.00 #สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ เขียว ฟ้า #สีที่ให้โทษ คือ น้ำตาล น้ำเงิน ม่วง ดำ เทา สนใจติดต่อ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ Facebook: ครูสอนกรรมฐาน Line: @srisuwankhomkhum www.suwankhomkhum.com 02-681-2524, 092-372-4234

สีเสื้อผ้า ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2564 พร้อม เลขให้คุณ

รูปภาพ
🎉🎉🎉#ขอเชิญชวนไหว้ครูฯสมัครเรียน กสิณกรรมฐาน ศาสตร์พยากรณ์ต่างๆมากมาย เรียนฟรี! ได้ที่ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ_สาธุประดิษฐ์33 เรียนฟรี และ ดีด้วย มีจริง ที่นี่จร้าาาา!!!!! ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ 096-296-4642, 092-372-4234, 02-681-2524 *********** วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (แรม ๔ ค่ำ เดือน ๘) ☀#สำหรับกลางวัน 6.00-18.00  สัญลักษณ์ตัวเลข #เลขให้คุณ 5, 7 #เลขให้โทษ 4, 2 สีเสื้อผ้า สีให้คุณ กลางวัน 6.00-18.00 #สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ น้ำตาล น้ำเงิน ม่วง ส้ม #สีที่ให้โทษ คือ เขียว ดำ เทา 🌙#สำหรับกลางคืน 18.00-6.00  สัญลักษณ์ตัวเลข #เลขให้คุณ 2, 8 #เลขให้โทษ 3, 5 สีเสื้อผ้า สีให้คุณ กลางคืน 18.00-6.00 #สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ ขาว ครีม เหลือง ฟ้า #สีที่ให้โทษ คือ ชมพู ชมพูเลือดหมู ทอง แดง สนใจติดต่อ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ Facebook: ครูสอนกรรมฐาน Line: @srisuwankhomkhum www.suwankhomkhum.com 02-681-2524, 092-372-4234  

สีเสื้อผ้า ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2564 พร้อม เลขให้คุณ

รูปภาพ
  🎉🎉🎉#ขอเชิญชวนไหว้ครูฯสมัครเรียน กสิณกรรมฐาน ศาสตร์พยากรณ์ต่างๆมากมาย เรียนฟรี! ได้ที่ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ_สาธุประดิษฐ์33 เรียนฟรี และ ดีด้วย มีจริง ที่นี่จร้าาาา!!!!! ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ 096-296-4642, 092-372-4234, 02-681-2524 *********** วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (แรม ๓ ค่ำ เดือน ๘) ☀#สำหรับกลางวัน 6.00-18.00  สัญลักษณ์ตัวเลข #เลขให้คุณ 5, 4 #เลขให้โทษ 6, 8 สีเสื้อผ้า สีให้คุณ กลางวัน 6.00-18.00 #สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ ดำ เทา ส้ม #สีที่ให้โทษ คือ น้ำตาล น้ำเงิน ม่วง ฟ้า 🌙#สำหรับกลางคืน 18.00-6.00  สัญลักษณ์ตัวเลข #เลขให้คุณ 6, 3 #เลขให้โทษ 8, 1 สีเสื้อผ้า สีให้คุณ กลางคืน 18.00-6.00 #สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ ฟ้า ชมพู ชมพูเลือดหมู #สีที่ให้โทษ คือ ดำ เทา ขาว ครีม เหลือง สนใจติดต่อ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ Facebook: ครูสอนกรรมฐาน Line: @srisuwankhomkhum www.suwankhomkhum.com 02-681-2524, 092-372-4234

สีเสื้อผ้า ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2564 พร้อม เลขให้คุณ

รูปภาพ
🎉🎉🎉#ขอเชิญชวนไหว้ครูฯสมัครเรียน กสิณกรรมฐาน ศาสตร์พยากรณ์ต่างๆมากมาย เรียนฟรี! ได้ที่ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ_สาธุประดิษฐ์33 เรียนฟรี และ ดีด้วย มีจริง ที่นี่จร้าาาา!!!!! ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ 096-296-4642, 092-372-4234, 02-681-2524 *********** วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (แรม ๒ ค่ำ เดือน ๘) ☀#สำหรับกลางวัน 6.00-18.00  สัญลักษณ์ตัวเลข #เลขให้คุณ 8, 1 #เลขให้โทษ 7, 4 สีเสื้อผ้า สีให้คุณ กลางวัน 6.00-18.00 #สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ ดำ เทา ฟ้า #สีที่ให้โทษ คือ น้ำตาล น้ำเงิน ม่วง ส้ม 🌙#สำหรับกลางคืน 18.00-6.00  สัญลักษณ์ตัวเลข #เลขให้คุณ 4, 6 #เลขให้โทษ 2, 3 สีเสื้อผ้า สีให้คุณ กลางคืน 18.00-6.00 #สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ เขียว ดำ เทา #สีที่ให้โทษ คือ ฟ้า ขาว ครีม เหลือง สนใจติดต่อ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ Facebook: ครูสอนกรรมฐาน Line: @srisuwankhomkhum www.suwankhomkhum.com 02-681-2524, 092-372-4234  

สีเสื้อผ้า ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2564 พร้อม เลขให้คุณ

รูปภาพ
 🎉🎉🎉#ขอเชิญชวนไหว้ครูฯสมัครเรียน กสิณกรรมฐาน ศาสตร์พยากรณ์ต่างๆมากมาย เรียนฟรี! ได้ที่ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ_สาธุประดิษฐ์33 เรียนฟรี และ ดีด้วย มีจริง ที่นี่จร้าาาา!!!!! ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ 096-296-4642, 092-372-4234, 02-681-2524 *********** วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘) ☀#สำหรับกลางวัน 6.00-18.00  สัญลักษณ์ตัวเลข #เลขให้คุณ 2, 1 #เลขให้โทษ 8, 6 สีเสื้อผ้า สีให้คุณ กลางวัน 6.00-18.00 #สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ ขาว ครีม เหลือง ส้ม #สีที่ให้โทษ คือ ทอง แดง ดำ เทา 🌙#สำหรับกลางคืน 18.00-6.00  สัญลักษณ์ตัวเลข #เลขให้คุณ 7, 3 #เลขให้โทษ 5, 8 สีเสื้อผ้า สีให้คุณ กลางคืน 18.00-6.00 #สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ น้ำตาล น้ำเงิน ม่วง ทอง แดง #สีที่ให้โทษ คือ ส้ม ชมพู ชมพูเลือดหมู สนใจติดต่อ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ Facebook: ครูสอนกรรมฐาน Line: @srisuwankhomkhum www.suwankhomkhum.com 02-681-2524, 092-372-4234

สีเสื้อผ้า ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2564 พร้อม เลขให้คุณ

รูปภาพ
🎉🎉🎉#ขอเชิญชวนไหว้ครูฯสมัครเรียน กสิณกรรมฐาน ศาสตร์พยากรณ์ต่างๆมากมาย เรียนฟรี! ได้ที่ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ_สาธุประดิษฐ์33 เรียนฟรี และ ดีด้วย มีจริง ที่นี่จร้าาาา!!!!! ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ 096-296-4642, 092-372-4234, 02-681-2524 *********** วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘) ☀#สำหรับกลางวัน 6.00-18.00  สัญลักษณ์ตัวเลข #เลขให้คุณ 8, 5 #เลขให้โทษ 2, 7 สีเสื้อผ้า สีให้คุณ กลางวัน 6.00-18.00 #สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ ทอง แดง ส้ม #สีที่ให้โทษ คือ ดำ เทา น้ำตาล น้ำเงิน ม่วง 🌙#สำหรับกลางคืน 18.00-6.00  สัญลักษณ์ตัวเลข #เลขให้คุณ 5, 6 #เลขให้โทษ 7, 2 สีเสื้อผ้า สีให้คุณ กลางคืน 18.00-6.00 #สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ ส้ม ฟ้า #สีที่ให้โทษ คือ น้ำตาล น้ำเงิน ม่วง ขาว ครีม เหลือง สนใจติดต่อ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ Facebook: ครูสอนกรรมฐาน Line: @srisuwankhomkhum www.suwankhomkhum.com 02-681-2524, 092-372-4234