โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2016

daily color clothes 27 nov 2016

รูปภาพ
วันอาทิตย์ที่  27  พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  (แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๒)  สัญลักษณ์ตัวเลข สำหรับกลางวัน 6.00-18.00 เลขให้คุณ 7 เลขให้โทษ 4, 2 เลือกสีเครื่องประดับ สีเสื้อผ้า สีของใช้ ให้เหมาะกับแต่ละวัน daily colour  กลางวัน 6.00-18.00  สีที่ให้คุณ คือ   น้ำตาล น้ำเงิน ม่วง สีที่ควรหลีกเลี่ยง คือ ส้ม  เขียว  ขาว ครีม เหลือง กลางคืน 18.00-6.00  สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ  ส้ม สีที่ควรหลีกเลี่ยง คือ   เขียว  น้ำตาล  น้ำเงิน  ม่วง  ฟ้า สนใจติดต่อ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ  Facebook: ครูสอนกรรมฐาน Line: @srisuwankhomkhum www.suwankhomkhum.com  02-681-2524, 092-372-4234

daily color clothes 26 nov 2016

รูปภาพ
วันเสาร์ที่  26  พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  (แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒)  สัญลักษณ์ตัวเลข สำหรับกลางวัน 6.00-18.00 เลขให้คุณ 7 เลขให้โทษ 4, 2 เลือกสีเครื่องประดับ สีเสื้อผ้า สีของใช้ ให้เหมาะกับแต่ละวัน daily colour  กลางวัน 6.00-18.00  สีที่ให้คุณ คือ   น้ำตาล น้ำเงิน ม่วง สีที่ควรหลีกเลี่ยง คือ ส้ม  เขียว  ขาว ครีม เหลือง กลางคืน 18.00-6.00  สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ  ส้ม สีที่ควรหลีกเลี่ยง คือ   เขียว  น้ำตาล  น้ำเงิน  ม่วง  ฟ้า สนใจติดต่อ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ  Facebook: ครูสอนกรรมฐาน Line: @srisuwankhomkhum www.suwankhomkhum.com  02-681-2524, 092-372-4234

daily color clothes 25 nov 2016

รูปภาพ
วันศุกร์ที่  25  พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  (แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๒)  สัญลักษณ์ตัวเลข สำหรับกลางวัน 6.00-18.00 เลขให้คุณ 6, 2 เลขให้โทษ 3, 1 เลือกสีเครื่องประดับ สีเสื้อผ้า สีของใช้ ให้เหมาะกับแต่ละวัน daily colour  กลางวัน 6.00-18.00  สีที่ให้คุณ คือ  ดำ เทา ส้ม น้ำตาล น้ำเงิน ม่วง สีที่ควรหลีกเลี่ยง คือ ชมพู ชมพูเลือดหมู ขาว ครีม เหลือง กลางคืน 18.00-6.00  สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ  ฟ้า น้ำตาล น้ำเงิน ม่วง สีที่ควรหลีกเลี่ยง คือ   ชมพู ชมพูเลือดหมู ดำ เทา เขียว สนใจติดต่อ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ  Facebook: ครูสอนกรรมฐาน Line: @srisuwankhomkhum www.suwankhomkhum.com  02-681-2524, 092-372-4234

daily color clothes 24 nov 2016

รูปภาพ
วันพฤหัสบดีที่  24  พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  (แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒)  สัญลักษณ์ตัวเลข สำหรับกลางวัน 6.00-18.00 เลขให้คุณ  6 เลขให้โทษ  1, 3 เลือกสีเครื่องประดับ สีเสื้อผ้า สีของใช้ ให้เหมาะกับแต่ละวัน daily colour  กลางวัน 6.00-18.00  สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ  ฟ้า สีที่ให้โทษ คือ ทอง แดง ชมพู ชมพูเลือดหมู เขียว กลางคืน 18.00-6.00  สีที่ให้คุณ คือ  ฟ้า สีที่ให้โทษ คือ   เขียว  ส้ม  ดำ  เทา  ชมพู  ชมพูเลือดหมู สนใจติดต่อ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ  Facebook: ครูสอนกรรมฐาน Line: @srisuwankhomkhum www.suwankhomkhum.com  02-681-2524, 092-372-4234

daily color clothes 23 nov 2016

รูปภาพ
วันพุธที่  23  พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  (แรม ๙ ค่ำ เดือน ๑๒)  สัญลักษณ์ตัวเลข สำหรับกลางวัน 6.00-18.00 เลขให้คุณ 4 เลขให้โทษ 8, 1 เลือกสีเครื่องประดับ สีเสื้อผ้า สีของใช้ ให้เหมาะกับแต่ละวัน daily colour  กลางวัน 6.00-18.00  สีที่ให้คุณ คือ เขียว สีที่ควรหลีกเลี่ยง คือ ดำ เทา ทอง แดง ชมพู ชมพูเลือดหมู กลางคืน 18.00-6.00  สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ  เขียว สีที่ควรหลีกเลี่ยง คือ   ทอง แดง ชมพู ชมพูเลือดหมู สนใจติดต่อ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ  Facebook: ครูสอนกรรมฐาน Line: @srisuwankhomkhum www.suwankhomkhum.com  02-681-2524, 092-372-4234

daily color clothes 22 nov 2016

รูปภาพ
วันอังคารที่  22  พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๒)  สัญลักษณ์ตัวเลข สำหรับกลางวัน 6.00-18.00 เลขให้คุณ 3, 8 เลขให้โทษ 1, 7 เลือกสีเครื่องประดับ สีเสื้อผ้า สีของใช้ ให้เหมาะกับแต่ละวัน daily colour  กลางวัน 6.00-18.00  สีที่ให้คุณ คือ ชมพู  ชมพูเลือดหมู  ดำ  เทา สีที่ควรหลีกเลี่ยง คือ   น้ำตาล น้ำเงิน ม่วง ทอง แดง กลางคืน 18.00-6.00  สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ   เขียว น้ำตาล น้ำเงิน ม่วง สีที่ควรหลีกเลี่ยง คือ ขาว ครีม  เหลือง ชมพู ชมพูเลือดหมู ส้ม สนใจติดต่อ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ  Facebook: ครูสอนกรรมฐาน Line: @srisuwankhomkhum www.suwankhomkhum.com  02-681-2524, 092-372-4234

daily color clothes 21 nov 2016

รูปภาพ
วันจันทร์ที่  21  พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  (แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๒)  สัญลักษณ์ตัวเลข สำหรับกลางวัน 6.00-18.00 เลขให้คุณ 7 เลขให้โทษ 2, 5 เลือกสีเครื่องประดับ สีเสื้อผ้า สีของใช้ ให้เหมาะกับแต่ละวัน daily colour  กลางวัน 6.00-18.00  สีที่ให้คุณ คือ น้ำตาล  น้ำเงิน  ม่วง สีที่ควรหลีกเลี่ยง คือ  ขาว  ครีม  เหลือง  ส้ม  เขียว   กลางคืน 18.00-6.00  สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ  ฟ้า สีที่ควรหลีกเลี่ยง คือ  ขาว  ครีม  เหลือง  ส้ม  ทอง  แดง สนใจติดต่อ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ  Facebook: ครูสอนกรรมฐาน Line: @srisuwankhomkhum www.suwankhomkhum.com  02-681-2524, 092-372-4234

daily color clothes 20 nov 2016

รูปภาพ
วันอาทิตย์ที่  20  พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  (แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๒)  สัญลักษณ์ตัวเลข สำหรับกลางวัน 6.00-18.00 เลขให้คุณ 2, 6 เลขให้โทษ 7, 1 เลือกสีเครื่องประดับ สีเสื้อผ้า สีของใช้ ให้เหมาะกับแต่ละวัน daily colour  กลางวัน 6.00-18.00  สีที่ให้คุณ คือ ขาว  ครีม  เหลือง สีที่ควรหลีกเลี่ยง คือ  ทอง  แดง  น้ำตาล  น้ำเงิน  ม่วง   กลางคืน 18.00-6.00  สีที่ให้คุณ คือ  ส้ม  ดำ  เทา  ขาว  ครีม  เหลือง สีที่ควรหลีกเลี่ยง คือ  เขียว  น้ำตาล  น้ำเงิน  ม่วง  สนใจติดต่อ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ  Facebook: ครูสอนกรรมฐาน Line: @srisuwankhomkhum www.suwankhomkhum.com  02-681-2524, 092-372-4234

daily color clothes 19 nov 2016

รูปภาพ
วันเสาร์ที่  19  พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  (แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๒)  สัญลักษณ์ตัวเลข สำหรับกลางวัน 6.00-18.00 เลขให้คุณ 7, 5 เลขให้โทษ 4, 3 เลือกสีเครื่องประดับ สีเสื้อผ้า สีของใช้ ให้เหมาะกับแต่ละวัน daily colour  กลางวัน 6.00-18.00  สีที่ให้คุณ คือ น้ำตาล  น้ำเงิน  ม่วง สีที่ควรหลีกเลี่ยง คือ  ส้ม  เขียว  ฟ้า  ดำ  เทา   กลางคืน 18.00-6.00  สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ  ทอง  แดง สีที่ควรหลีกเลี่ยง คือ  น้ำตาล  น้ำเงิน  ม่วง  เขียว สนใจติดต่อ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ  Facebook: ครูสอนกรรมฐาน Line: @srisuwankhomkhum www.suwankhomkhum.com  02-681-2524, 092-372-4234

daily color clothes 8 nov 2016

รูปภาพ
วันอังคารที่  8  พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  (ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๒)  สัญลักษณ์ตัวเลข สำหรับกลางวัน 6.00-18.00 เลขให้คุณ 2, 6 เลขให้โทษ 3, 8 เลือกสีเครื่องประดับ สีเสื้อผ้า สีของใช้ ให้เหมาะกับแต่ละวัน daily colour  กลางวัน 6.00-18.00  สีที่ให้คุณ คือ ขาว  ครีม  เหลือง  ฟ้า  เขียว สีที่ควรหลีกเลี่ยง คือ  ทอง  แดง  ชมพู ชมพูเลือดหมู   กลางคืน 18.00-6.00  สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ  น้ำตาล  น้ำเงิน  ม่วง  เขียว สีที่ควรหลีกเลี่ยง คือ  ทอง  แดง  ชมพู  ชมพูเลือดหมู  ส้ม สนใจติดต่อ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ  Facebook: ครูสอนกรรมฐาน Line: @srisuwankhomkhum www.suwankhomkhum.com  02-681-2524, 092-372-4234

daily color clothes 7 nov 2016

รูปภาพ
วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒)  สัญลักษณ์ตัวเลข สำหรับกลางวัน 6.00-18.00 เลขให้คุณ 7, 5 เลขให้โทษ 2, 4 เลือกสีเครื่องประดับ สีเสื้อผ้า สีของใช้ ให้เหมาะกับแต่ละวัน daily colour  กลางวัน 6.00-18.00  สีที่ให้คุณ คือ ส้ม สีที่ควรหลีกเลี่ยง คือ  น้ำตาล  น้ำเงิน  ม่วง  ขาว  ครีม  เหลือง กลางคืน 18.00-6.00  สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ  น้ำตาล  น้ำเงิน  ม่วง สีที่ควรหลีกเลี่ยง คือ  เขียว  ดำ  เทา สนใจติดต่อ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ  Facebook: ครูสอนกรรมฐาน Line: @srisuwankhomkhum www.suwankhomkhum.com  02-681-2524, 092-372-4234